Selskabets aktiviteter

Selskaber under Jehl ApS Ejendomme ejet af Jess Jehl har siden 1998 foretaget investeringer med primær fokus på kontorejendomme i hovedstadsområdet. Ejendomsporteføljen er afhændet primo 2007, og selskabets primære aktivitet har siden været formuepleje.

Selskabet undersøger løbende muligheden for at foretage aktive investeringer i enten investeringsejendomme eller i etablerede virksomheder uden særlige præferencer for branche.